Zwartsluis

Zwartsluis (gemeente Zwartewaterland) wordt wel de poort naar de Friese meren genoemd. Voor veel watertoeristen, maar ook voor de beroepsvaart, is Zwartsluis aanlegplaats alvorens verder te varen richting IJsselmeer, de Friese meren, Zwolle of Meppel. De meeste winkelvoorzieningen bevinden zich in de kern van het dorp, waarvan de historie teruggaat tot in de 16e eeuw. Het vestingdorp van de 16e en 17e eeuw heeft nooit stadsrechten gekregen. Zwartsluis heeft haar Kulturhus, waarin een aantal voor het dorp belangrijke voorzieningen zijn samengebracht: de bibliotheek, de kinderopvang, de lokale radio, een woonzorgvoorziening en het loket voor wonen, zorg en welzijn, waarvan ook Wetland Wonen Groep deel uitmaakt. Naast het karakteristieke Buitenkwartier met haar statige woningen en een nieuw uitbreidingsplan heeft Zwartsluis een goeddeels geheel gemoderniseerd huurwoningaanbod van Wetland Wonen met voor ieder wat wils. Op dit moment maken er zo'n 650 huishoudens hier gebruik van. Zwartsluis heeft ongeveer 4.700 inwoners.

Winkels voor dagelijkse boodschappen ja
Overig winkelaanbod ++
Dorps, Wijk/Buurtcentum ja
Sportaccommodaties 4
Culturele voorzieningen >5
Horecagelegenheden +++
Bushalte ja
Kinderopvang / Peuterspeelzaal ja
Basisscholen 2
Huisarts / Huisartsenpost ja
Woonzorgvoorzieningen ja
Overige medische voorzieningen +++
Voortgezet onderwijs ja

Woningbezit

Nieuws